• ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����

Детската градина

Учебна програма

Седмична учебна програма за III-та и IV-та група

Понеделник
1. Околен свят
2. Конструктивно-технически и битови дейности
3. Математика
4. Български език и литература
5. Изобразително изкуство
Вторник
1. Околен свят
2. Английски език
3. Околен свят
4. Музика
Сряда
1. Български език и литература
2. Изобразително изкуство
3. Физическа култура
4. Математика
5. Плуване
Четвъртък
1. Български език и литература
2. Околен свят
3. Конструктивно-технически и битови дейности
4. Музика
5. Плуване
Петък
1. Физическа култура
2. Български език и литература
3. Английски език
 

Седмична учебна програма за II-ра група

Понеделник
1. Български език и литература
2. Конструктивно-технически и битови дейности
3. Музика
Вторник
1. Околен свят
2. Математика
3. Английски език
Сряда
1. Околен свят
2. Физическа култура
3. Музика
Четвъртък
1. Български език и литература
2. Изобразително изкуство
3. Английски език
Петък
1. Български език и литература
2. Физическа култура
 

Седмична учебна програма за I-ва група

Понеделник
1. Български език и литература
2. Музика
Вторник
1. Математика
2. Английски език
Сряда
1. Околен свят
2. Музика
Четвъртък
1. Околен свят
2. Изобразително изкуство
3. Английски език
Петък
1. Физическа култура
2. Конструктивно-технически и битови дейности