• ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����

Детската градина

Учебна програма

Седмична учебна програма за III-та и IV-та група

Понеделник
1. Природен свят
2. Конструктивно-технически и битови дейности
3. Математика
4. Български език и литература
5. Изобразително изкуство
Вторник
1. Социален свят
2. Английски език
3. Природен свят
4. Игрова култура
5. Музика
Сряда
1. Български език и литература
2. Изобразително изкуство
3. Физическа култура
4. Математика
5. Плуване
Четвъртък
1. Български език и литература
2. Социален свят
3. Конструктивно-технически и битови дейности
4. Музика
5. Плуване
Петък
1. Физическа култура
2. Български език и литература
3. Игрова култура
4. Английски език

Седмична учебна програма за II-ра група

Понеделник
1. Български език и литература
2. Конструктивно-технически и битови дейности
3. Музика
Вторник
1. Социален свят
2. Математика
3. Английски език
Сряда
1. Природен свят
2. Физическа култура
3. Игрова култура
4. Музика
Четвъртък
1. Български език и литература
2. Изобразително изкуство
3. Английски език
Петък
1. Български език и литература
2. Физическа култура

Седмична учебна програма за I-ва група

Понеделник
1. Български език и литература
2. Музика
Вторник
1. Математика
2. Английски език
Сряда
1. Природен свят
2. Игрова култура
3. Музика
Четвъртък
1. Социален свят
2. Изобразително изкуство
3. Английски език
Петък
1. Физическа култура
2. Конструктивно-технически и битови дейности