• ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����

Детската градина

Един ден в детската градина

07.30 – 08.30 – Прием на децата (посещение на буса по домовете по график)
08.30 – 08.40 – Сутрешна гимнастика
08.40 – 09.00 – Закуска
09.10 – 11.00 – Занимания по учебната програма. 10.30 – подкрепяща закуска.
11.15 – 12.00 – Игри и разходки на открито
12.10 – 12.40 – Обяд.
13.00 – 15.00 – Следобеден сън.
15.10 – 15.30 – Следобедна закуска
15.40 – 17.00 – Следобедни учебни занимания.
17.00 – 18.30 – Свободни игри на открито. Подготовка и изпращане на децата.

Детска градина „ЛиДи” работи всеки делничен ден от 08.00 до 18.30 часа, през цялата година, без ваканция.