• ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����
  • ������ ������� ����

Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори

1. Колко деца има във всяка група и получава ли детето индивидуално внимание и грижи?
Децата в детска градина „Лиди” са разделени в три възрастови групи, като във всяка от тях броят им не надвишава 10-12 деца. Това гарантира един спокоен и пълноценен процес на обучение, възпитание и грижи, при който всяко дете получава необходимото внимание и индивидуално отношение.

2. С каква храна се хранят децата в детската градина?
Вече от няколко години доставяме ежедневно храна от една от най-качествените и доказали се детски кухни в София. Менюто е изключително разнообразно и предварително се консултира и уточнява за всяка следваща седмица, като винаги се търси оптимален баланс и съответствие с нормите на рационалното детско хранене. Наред с основното хранене, децата консумират ежедневно (като междинни закуски) плодове и зеленчуци в зависимост от сезона.

3. Какъв е броят на персонала, който полага грижи за децата?
Детската градина разполага с ангажирани на пълен работен ден три детски учителки, един помощник-възпитател, медицинска сестра и шофьор-охранител. В съответните дни с предвидени допълнителни уроци, при нас идват отделно учител по музика, учител по народни танци, учител по английски език и логопед. Разбира се, при заниманията по плуване и ски са ангажирани допълнително квалифицирани треньори на място.

4. Какви допълнителни занимания имат децата извън общодържавните образователни изисквания?
Наред със задължителните образователни изисквания на МОН, частна детска градина „Лиди” осигурява допълнително уроци по английски език и народни танци, организира зелени училища и др. По желание на родителите, децата им могат да бъдат включени в целогодишните уроци по плуване и/или в ежегодното ски-училище през зимата, а също и да бъдат създадени и други допълнителни уроци и занимания извън основната учебна програма.

5. Излизат ли децата ежедневно на двора?
Активното движение и закаляването на крехкия организъм са едни от основните ни приоритети при работата ни с деца, както и главна причина да създадем детската градина сред чистия планински  въздух, успокояващата зеленина на гората, далеч от шума и замърсения въздух на града. Децата са навън задължително  по два пъти всеки ден – веднъж непосредствено преди обяд и веднъж след приключване на следобедните занимания. Обширният двор и уредите за игра дават възможност за много динамични игри и спортно-подготвителни дейности. Наред с ежедневните занимания на двора, веднъж седмично с децата (според възрастовите възможности) се провеждат разходки до разположените наблизо живописни местности на Витоша.

6. Приемат ли се болни деца в детската градина?
Категорично НЕ! Критериите за преценка и съответните действия в подобен случай са подробно описани в Договора за обучение.

7. При отсъствие на детето по болест, коригира ли се месечната такса?
Ние, в детска градина „Лиди” вярваме, че коректността и гъвкавостта в отношенията с нашите родители е едно от нещата, които ни правят различни и предпочитани. При боледуване на детето, удостоверено с медицински документи, таксата за обучението му бива коригирана за следващия месец в зависимост от неприсъствените дни по болест. Коригирана ще бъде и таксата за храна, пълните условия са описани в Договора за обучение. 

8. Какво е работното време на детската градина?
Детска градина „Лиди” работи всеки делничен ден от 8.00 до 18.30 часа