• ������ ������� ����
 • ������ ������� ����
 • ������ ������� ����
 • ������ ������� ����
 • ������ ������� ����

Прием

Прием

Детска градина „ЛиДи” приема целогодишно деца от 2 до 7 годишна възраст, при наличие на свободни места в съответната възрастова група. Групите са с малко на брой деца – от 8 до 12.
При постъпване на детето се сключва Договор за обучение между родителите и детската градина, към който се прилагат посочените по-долу документи.

Необходими документи за прием:

 1. Персонална информация за детето и данни за връзка с родителите
 2. Копие от акта за раждане
 3. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 4. Копие от имунизационен паспорт с нанесени имунизации
 5. Здравна карта за дете – копие
 6. Микробиология и паразитология – извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
 7. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

Услуги, които предлага детска градина „ЛиДи”

 

 • Целодневно обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група
 • Всички материали, пособия и учебни помагала по програмната система на детската градина
 • Занимания по английски език – два пъти седмично
 • Храна – четири пъти дневно
 • Прегледи от стоматолог 2 пъти в годината
 • Лятно училище

Допълнително, само при желание за ползване, се заплащат следните услуги:

 • Занимания с логопед
 • Ски училище
 • Уроци по плуване
 • Български народни танци
 • Хип-хоп
 • Балет
 • Транспорт от и до дома на детето

Свържете се с нас, за актуална информация за месечните такси.

 

Отстъпки:

– При авансово плащане за срок от една календарна година се ползва отстъпка от 10 % от цялата сума
– При авансово плащане за срок от шест месеца се ползва отстъпка от 5% от цялата сума
– При едновременно посещение на две деца от семейството и двете деца ползват по 10% отстъпка от таксата.

–  При боледуване на детето, удостоверено с медицински документи, таксата за обучението му бива коригирана за следващия месец в зависимост от неприсъствените дни по болест. Коригирана ще бъде и таксата за храна, пълните условия са описани в Договора за обучение. 

Начинът на плащане на таксите, ползването на отстъпки, условията за възстановяване на суми при отсъствие на детето и всички други права и задължения са отразени в Договора за обучение.